Mystery Hangout aneb hádej, kde jsme

Mystery Hangout for schools je online aktivita, ve které se dvě školy navzájem domluví, že se potkají online formou videokonference.
Vtip je v tom, že svoji pravou identitu znají pouze organizující učitelé a úkolem dětí je pomocí otázek zjistit, ve které zemi, městě a škole se nacházejí jejich protějšky.
Číst více

CLIL - základní výpočty v tabulkovém kalkulátoru

V jedné z nedávných lekci věnované zapojení cizího jazyka do výuky informatiky jsem se věnoval tvorbě tabulek. Nyní se podíváme na další důležité téma, které by mělo patřit k základním dovednostem - a to práci se vzorečky a základními funkcemi. Je tu pro vás připravena slovní zásoba, video v angličtině a několik česko-anglických aktivit.
Číst více

Pracujeme s emaily - CLIL a trocha té angličtiny v informatice

Emailový účet patří mezi základní vybavení každého uživatele internetu. Mezi mými žáky je zastoupení účtu od českého Seznamu zhruba poloviční. Zbylých padesát procent okupuje Gmail. Proč si tedy neprocvičit pár anglických slovíček spojených s používání emailu. Materiál je určen žákům pátých tříd a z toho tedy vyplývá i zvolená obtížnost slovní zásoby.
Číst více

Malování v hodinách ICT s prvky CLILu

Malování jednoduchých obrázků je výbornou příležitostí pro procvičení několika anglických slovíček a frází. Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, neboli CLIL, je založena na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning. Podívejme se na pár slovíček a úkolů.
Číst více