Mystery Hangout aneb hádej, kde jsme

Mystery Hangout for schools je online aktivita, ve které se dvě školy navzájem domluví, že se potkají online formou videokonference.
Vtip je v tom, že svoji pravou identitu znají pouze organizující učitelé a úkolem dětí je pomocí otázek zjistit, ve které zemi, městě a škole se nacházejí jejich protějšky.
Číst více
CLIL - základní výpočty v tabulkovém kalkulátoru Pavel Hodál 27. 6. 2014
V jedné z nedávných lekci věnované zapojení cizího jazyka do výuky informatiky jsem se věnoval tvorbě tabulek. Nyní se podíváme na další důležité téma, které by mělo patřit k základním dovednostem - a to práci se vzorečky a základními funkcemi. Je tu pro vás připravena slovní zásoba, video v angličtině a několik česko-anglických aktivit.

Pracujeme s emaily - CLIL a trocha té angličtiny v informatice

Emailový účet patří mezi základní vybavení každého uživatele internetu. Mezi mými žáky je zastoupení účtu od českého Seznamu zhruba poloviční. Zbylých padesát procent okupuje Gmail. Proč si tedy neprocvičit pár anglických slovíček spojených s používání emailu. Materiál je určen žákům pátých tříd a z toho tedy vyplývá i zvolená obtížnost slovní zásoby.
Číst více
Práce s tabulkami v hodinách ICT s prvky CLIlu (a video jako bonus) Pavel Hodál 18. 1. 2014
Po více než dvou měsících tu mám další téma do výuky informatiky s prvky CLIL. Tentokrát je určeno šesťákům a jedná se o anglickou slovní zásobu, cvičení a video pro výuku tabulek v Calcu či Excelu. Záznam dění na obrazovce mi opatřil hlasem pan James Thomas. Užijte si jeho australskou angličtinu.
Malování v hodinách ICT s prvky CLILu Pavel Hodál 5. 11. 2013
Malování jednoduchých obrázků je výbornou příležitostí pro procvičení několika anglických slovíček a frází. Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, neboli CLIL, je založena na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning. Podívejme se na pár slovíček a úkolů.