tabulkový kalkulátor

Tabulky, grafy, data - základní kurz Excelu, Google Tabulek či Calcu Pavel Hodál 5. 9. 2020
Tvoříme grafy - ICT s prvky CLILu Pavel Hodál 3. 11. 2015
Vyjádřit data pomocí grafu by mělo patřit mezi základní dovednosti každého člověka. V této lekci si ukážeme jak vytvořit graf a jaké prvky by měl obsahovat.
Pokud aplikujete ve výuce CLIL, je vše jako vždy doplněno anglickými termíny.
CLIL - základní výpočty v tabulkovém kalkulátoru Pavel Hodál 27. 6. 2014
V jedné z nedávných lekci věnované zapojení cizího jazyka do výuky informatiky jsem se věnoval tvorbě tabulek. Nyní se podíváme na další důležité téma, které by mělo patřit k základním dovednostem - a to práci se vzorečky a základními funkcemi. Je tu pro vás připravena slovní zásoba, video v angličtině a několik česko-anglických aktivit.
Práce s tabulkami v hodinách ICT s prvky CLIlu (a video jako bonus) Pavel Hodál 18. 1. 2014
Po více než dvou měsících tu mám další téma do výuky informatiky s prvky CLIL. Tentokrát je určeno šesťákům a jedná se o anglickou slovní zásobu, cvičení a video pro výuku tabulek v Calcu či Excelu. Záznam dění na obrazovce mi opatřil hlasem pan James Thomas. Užijte si jeho australskou angličtinu.