Pracujeme s emaily - CLIL a trocha té angličtiny v informatice

Pracujeme s emaily - CLIL a trocha té angličtiny v informatice
Emailový účet patří mezi základní vybavení každého uživatele internetu. Mezi mými žáky je zastoupení účtu od českého Seznamu zhruba poloviční. Zbylých padesát procent okupuje Gmail. Proč si tedy neprocvičit pár anglických slovíček spojených s používání emailu. Materiál je určen žákům pátých tříd a z toho tedy vyplývá i zvolená obtížnost slovní zásoby.

In this activity we will…

create your own email account (if you don’t have one). We will learn how to write, send and forward a message. We’ll create an address book with classmates’ addresses. We’ll learn how to attach a file to an e-mail.

Co se dnes naučíš?

Pokud ještě nemáte svůj osobní email, tak si jej v této lekci založíme. Naučíme se psát zprávy, odesílat a přeposílat je. Založíme si adresář s kontakty na spolužáky. Ukážeme si, jak k emailu připojit soubor.

Keywords

 • email email
 • message zpráva
 • submit odeslat
 • Email address emailová adresa
 • @ (at) zavináč
 • account účet
 • send poslat
 • receive obdržet
 • subject předmět
 • contacts kontakty
 • address book adresář
 • spam nevyžádaná pošta
 • reply odpovědět
 • forward přeposlat
 • attach připojit

Useful phrases

 • instant messaging (IM) okamžitá komunikace
 • free email account emailový účet zdarma
 • attach a file připojit soubor
 • suitable/unsuitable vhodný/nevhodný

Activity 1

 1. If you don’t have an email account, create one now. Use one of the free email providers.
 2. Ask your classmates for their email addresses.
 3. Save the contacts into the address book.
 4. Create a group address of classmates’ contacts.
 5. Send a bulk email

Activity 2

 1. Na síťovém disku M:\ je uložen soubor. Jedná se o fotografii naší školy.
 2. Tento soubor vlož do emailu jako přílohu a odešli vyučujícímu.
 3. Email doplň vhodným předmětem zprávy.

Activity 3

Which of these expressions are suitable as Subjects for messages? Write S for suitable and U for unsuitable ones.

 1. Pomoc!!!!
 2. rada
 3. Jak vyplnit formulář?
 4. Domácí úkol – informatika — za měsíc září
 5. úkol
 6. nic
 7. tabulka č. 15 – vyplněno
 8. (bez předmětu)
 9. ahoj
 10. ověření správnosti údajů

Activity 4

Explain following words used with sending an e-mail:

 1. Subject
 2. Reply
 3. Reply to All
 4. Forward

Videonávod

Useful programs, resources and a few tips for you…

 • Pokud zveřejníš svůj email, počítej s tím, že ti začne chodit spam.
 • Použij jeden email pro registraci u různých služeb a druhý pro skutečnou komunikaci s přáteli a rodinou. Tento email jinde nezveřejňuj.
 • Pro přístup do poštovní schránky můžeš použít webové rozhraní emailu nebo program, který poštu zpracuje za tebe. Příkladem takového programu může být Poštovní klient Thunderbird nebo Microsoft Outlook.
 • Většina poštovních účtů má nastaven limit pro velikost zprávy.
 • POZOR! Věkový limit pro zřízení účtu u Google.com nebo Yahoo.com je 13 let.
 • V emailové adrese nepoužíváme diakritiku ani mezery.
 • Pokud zpráva nedojde, zkontroluj případné překlepy v adrese.