malování

Malování v hodinách ICT s prvky CLILu

Malování jednoduchých obrázků je výbornou příležitostí pro procvičení několika anglických slovíček a frází. Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, neboli CLIL, je založena na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning. Podívejme se na pár slovíček a úkolů.
Číst více