Malování v hodinách ICT s prvky CLILu

Kolourpaint
Malování jednoduchých obrázků je výbornou příležitostí pro procvičení několika anglických slovíček a frází. Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, neboli CLIL, je založena na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning. Podívejme se na pár slovíček a úkolů.

In this activity we will…

learn how to draw simple pictures and how to save them in the correct format. We’ll find out how to make the work easier by copying the same parts.

Co se dnes naučíš?

Malovat jednoduché obrázky a ukládat je ve správném formátu. Povíme si, jak si práci zjednodušit pomocí kopírování stejných prvků.

Keywords

 • save uložit
 • cancel zrušit
 • Paint program Malování
 • menu menu, nabídka
 • picture obrázek
 • draw kreslit, rýsovat
 • select vybrat
 • selection výběr
 • tool nástroj
 • paintbrush štětec
 • fill vyplnit
 • eraser guma
 • textbox textové políčko
 • move přesunout
 • line čára
 • circle kruh
 • square čtverec
 • rectangle obdélník
 • oval ovál
 • undo krok zpět
 • redo krok dopředu
 • border hrana

Useful phrases

 • save as uložit jako
 • click the File menu klikněte na nabídku Soubor
 • a menu appears objeví se menu
 • side reversal stranové převrácení

Activity 1

Draw the following things in Kolorpaint or Paint:

 • straight line
 • a rectangle
 • a circle
 • an oval filled up with one colour
 • a blue square with a red border

Activity 2

 • Draw a train as you see in the picture. The engine and the carriages have got the same wheels. The windows are identical too.
 • Save time by using copy and paste. Make sure that the  carriages are exactly the same. Draw each thing only once and then copy them.
 • Save the picture as vlacek to your file in the correct format.

Malování v hodinách ICT s prvky CLILu

Videonávod

Díky Jamesi Thomasovi za nahrávku v anglickém jazyce.

Activity 3

 • Draw a butterfly as you see in the picture.
 • The butterfly will be symmetrical. It will have feelers, a head and a pattern with concentric circles on its wings.
 • You can use any colours.
 • Use two icons copy and side reversal.
 • Save the picture as motyl to your file in correct format.

Malování v hodinách ICT s prvky CLILu

Videonávod v češtině.

Useful programs, resources and a few tips for you…

 • Ve Windows využij program Malování, pod Linuxem kresli v aplikaci Kolorpaint.
 • Vyzkoušej kreslení online přímo v prohlížeči na adrese http://www.sumopaint.com
 • Rovnou čáru, kruh nebo čtverec nakreslíš za pomoci stisknuté klávesy SHIFT.
 • Kreslení křivek je poněkud obtížnější a vyžaduje trochu praxe.
 • Nezapomeň svůj obrázek uložit. Neukládej do formátu BMP, je příliš velký. Formát PNG je mnohem vhodnější.