Meandr sem, meandr tam

2. vojenské mapování
Mojí původní učitelskou aprobací je zeměpis společně s přírodopisem a geologií. Snažím se tedy zapojovat do projektů, na kterých pracujeme v informatice, témata z těchto dvou oborů. V tomto cvičení jsme se podívali na problém regulace říčních toků. Využili jsme aktuální mapy.cz a k nim jako srovnání historické vojenské mapování.

Pokud si totiž zobrazíte současnou mapu a vyznačíte tok řeky, je možné se na stejném místě přepnout na mapu historickou a porovnat, kudy dříve řeka tekla.  Úkol to byl celkem náročný a obsahoval větší množství kroků. Byl jsem příjemně překvapený, že mí deváťáci vše zvládli. I když všechny výsledky zatím nemám, chtěl bych je tu aspoň částečně představit. Zvlášť poté, co se dnes tak rozproudila debata ohledně výborného serveru http://www.staremapy.cz.

Na mapy.cz se dají zapnout historické mapy.

Během práce si žáci procvičí orientaci v mapě, screenshoty, ořez, vektorové náčtry a dozví se o regulaci a napřimování toků. Pro mnohé z nich bylo šokující, jak se během několika málo desetiletí změnily toky, které považovali za původní a neměnné. Mě jako učitele fascinovalo, že jsme to stihli vysvětlit a vyzkoušet během jedné jediné hodiny. Samozřejmě, že hned nevznikly hotové práce, ale našli se tři šikovní jedinci, kteří to téměř dokončili ještě před zvoněním.

Projekt Regulace říčních toků - práce žáka 9. ročníku

Zadání práce

Během několika posledních století proběhla mohutná regulace říčních toků. Došlo k napřímení mnoha meandrů, zasypání slepých ramen a zpevnění břehů mnoha říčních toků.

Úkoly

Vypracuj textový dokument s odpověďmi na následující otázky:

 1. Co je to meandr?
 2. Najdi obrázek typického meandru a vlož jej do své práce.
 3. Jaké výhody/nevýhody mají regulované toky? Uveď minimálně tři.
 4. Jaké výhody/nevýhody mají neregulované toky? Uveď minimálně tři.
 5. Vyhledej na starých mapách původní koryta řeky a ulož ve formě obrázku.
 6. Použij tyto mapové podklady:
 1. Obrázky uprav, ořízni a zmenši na vhodnou velikost.
 2. Do obrázků schematicky zakresli průběh koryta řeky.
 3. Porovnej vývoj koryta řeky a srovnej s současným regulovaným tokem.
 4. Vývoj dolož schematickými náčrty.
 5. Z výše uvedeného vyvoď vlastní závěry.

Zpracování práce

 • Strukturovaný textový dokument (nadpisy, podnadpisy, odstavce) – 10 bodů
 • Formát a zpracování obrázků – 10 bodů
 • Vektorové náčrty – 10 bodů
 • Vyhodnocení porovnávaných materiálů a vlastní závěr – 20 bodů
 • Rozsah přibližně 2-3 strany

Nápověda a zajímavé zdroje

Původní Svratka a Svitava - práce žáka 9. ročníku

Současná Svratka a Svitava - práce žáka 9. ročníku

 

řeka Morava dnes - práce žáka 9. ročníku

řeka Morava v minulosti - práce žáka 9. ročníku

Mimochodem — server http://www.staremapy.cz/ je výborný a určitě se na něj ještě podíváme.