Kde je naše škola? - tvorba ,mapy při výuce vektorové grafiky

Kde je naše škola? - tvorba mapy při výuce vektorové grafiky
Pokud žáci zvládnou základy práce ve vektorovém editoru (vkládání a úprava vlastností tvarů, tvarování a kreslení vlastních křivek a seskupení a rozdělení), je čas na vlastní projekt. Tentokrát jsme zvolili téma mapa okolí mého bydliště.

Vloni jsem deváťákům hodnotil vlastní vektorové kresbičky a také mapu okolí bydliště. Úkolem bylo načrtnout schematickou mapu okolí bydliště, zaznamenat do ní důležité orientační body a zvolit vhodnou míru generalizace. Bohužel jejich výsledky nebyly příliš dobré. Na spoustě prací bylo vidět, že jsou dělané na poslední chvíli a porušovaly snad všechna pravidla, která jsme si řekli. Pro srovnání přikládám náhled jedné povedené mapy z minula. 

Kreslili jsme vektorové mapy

Pro kreslení kreslení mapy okolí bydliště je nutná práce s hladinami, práce s textem a určité znalosti práce s mapou. Jako podklad používáme www.mapy.cz, Google Earth a nově také Openstreetmap.org, kde se dají stáhnout výborné vektorové mapy. Tato činnost nám zabere včetně výkladu asi 3 hodiny. Podívejte se na výběr těch povedenějších prací deváťáků.

Kreslili jsme vektorové mapy

Dobré mapové podklady jako základ pro vlastní práci můžete najít na mapovém serveru http://www.openstreetmap.org. Vaši vybranou oblast můžete exportovat do formátu svg. Po importu tohoto souboru do Inkscape nebo LibreOffice Draw je možné upravovat jednotlivé objekty vektorové mapy.

Kreslili jsme vektorové mapy

Kreslili jsme vektorové mapy

Zadání práce

  1. Vytvořte vektorovou mapu okolí svého bydliště.
  2. Na libovolném mapovém serveru najděte okolí svého bydliště.
  3. Pomocí funkce PrintScreen sejměte aktuální okno nebo použijte funkci uložit jako obrázek, pokud to vámi vybraný mapový server umožňuje.
  4. Tento obzázek ořežte a upravte v editoru rastrové grafiky (např. v GIMPu) podle vašich potřeb.
  5. Uložte obrázek ve formátu png, jpg, gif…
  6. Importujte obrázek do vektorového editoru (Inkscape, Zoner Callisto).
  7. Založte vrstvy pro komunikace, vodní toky, popisky, MHD a dopravu a ostatní objekty.
  8. Nakreslete jednoduchými tahy do příslušných vrstev mapu tak, aby jednotlivá data byla v odpovídající vrstvě.
  9. Odstraňte obrázek s podkladovou mapou.
  10. Mapu uložte ve formátu zachovávajícím hladiny a odevzdejte.

Kreslili jsme vektorové mapy

Kreslili jsme vektorové mapy

Kreslili jsme vektorové mapy

Alternativy

Ve výše popsaném postupu jde více o práci s vektorovým editorem než o vlastní mapu. Jako alternativu jsem už několikrát úspěšně využil http://www.scribblemaps.com, což je úžasný a rozsáhlý mashup nad Mapami Google.

Kreslili jsme mapy pomocí scribblemaps.com