Bloomova digitální taxonomie pro Android

Bloomova digitální taxonomie pro Android
Poučeným učitelům nemusím Bloomovu digitální taxonomii představovat. Pro všechny ostatní jsem přeložil výborný článek, který vede k zamyšlení, jak využít dotyková zařízení při výuce. Jestliže hledáte příklady zajímavých aplikací, nechte se inspirovat.

Pokud raději čtete anglicky, originální verzi najdete na serveru Educational technology and mobile learning.

Bloomova tradiční taxonomie, která byla publikovaná v polovině minulého století, byla zrevidovaná v roce 2001 a následně pojmenovaná jako „Bloomova revitalizovana taxonomie“. Tato revize je mírně odlišná od originální verze v tom, že nahrazuje podstatná jména slovesy a dává důraz na proces tvorby tím, že jej klade na vrchol „souvislého myšlení“.

Se vznikem nástrojů webu 2.0 a mobilních aplikací byla Bloomova revitalizovaná taxonomie přizpůsobena tak, aby zahrnula i digitální prvek. Jedním z hlavních přispěvatelů v této změně je Andrew Churches, jehož wiki stránka představuje některé základní zdroje, které mohou být označeny jako „Bloomova digitální taxonomie“

Bloomova digitální taxonomie je pokusem skloubit technologie s rozdílnými úrovněmi myšlení, které tvoří Bloomovu taxonomii. Už jsme představovali některé z webových nástrojů a aplikací pro iPad, které korespondují s šesti kognitivními úrovněmi Bloomovy taxonomie a dnes sdílíme androidí verzi této taxonomie. Toto jsou androidí aplikace, které odpovídají požadavkům jednotlivých vzdělávacích okruhů.

Vytvořit

Vyhodnotit

Analyzovat

Aplikovat

Pochopit

Pamatovat

A na závěr za sebe přidávám pár zajímavých odkazů.