Proč by každý učitel měl absolvovat test Google Certified Educator a jak zkouška probíhá

Google Certified Educator
Ovládám Google technologie ve výuce dostatečně? Umím toho jako učitel hodně nebo málo? Můj osobní pohled může být subjektivní a zkreslený.

Proč tedy nezměřit své dovednosti v oficiálním testu? A k tomu získat celosvětově platný certifikát?
S Google technologiemi ve školství pracuji už více než 12 let, sleduji trendy a zavádím novinky s předstihem. Možná i proto mě zajímalo, co vše je obsahem kurzu Google Certified Educator level 1, jak obtížné je složení zkoušky a získání certifikátu.

Kdo je Google Certified Educator?

Google Certified Educator je ten, kdo úspěšně a efektivně používá Google nástroje, aplikace a postupy ve vzdělávacím procesu.

Obsah zkoušky

Firma Google nabízí mnoho typů odborné certifikace. Některé cílí spíše na technické pozice, jiné na praktické využití. Nás učitelů se týká zejména základní zkouška Google Certified Educator na úrovní 1 a 2.

K získání certifikace je potřeba absolvovat online test skládající se z 35 otázek v časovém limitu 180 minut. Jedná se skutečně o kvízové otázky s jednou či více správnými odpověďmi, případně s přiřazováním pojmů do dvojic. 

Nejedná se tedy o praktickou zkoušku, kdy byste museli v simulovaném prostředí provádět předem dané úkoly. Možná právě proto je nám jako učitelům bližší. Písemky sami tvoříme pro své žáky, že? 

Podívejte se na tematické okruhy. Vidíte, že všechny se týkají vzdělávání, studentů, výuky? Tedy žádné obecné kecy.

Okruhy zkoušky_Google Certified Educator

Dá se zjednodušeně říct, že pokud už nějakou dobu Google technologie ve výuce používáte, jste obeznámení s výhodami cloudu, Google Dokumentů, máte své kurzy v Google Classroom, případně jste už pro žáky naklikali nějaký ten Google Web, neměla by pro vás takováto zkouška být problémem

Příklad otázky

Rozdělili jste třídu do skupin a pracujete na odlišných geografických projektech. Každá skupina prezentuje svůj projekt zbytku třídy s použitím Google Prezentací. Jaké jsou výhody využití Prezentací při skupinových projektech? (vyberte 4 správné možnosti)

 1. Studenti mohou spolupracovat v reálném čase.
 2. Studenti mohou komentovat listy prezentace a poskytovat si vzájemnou zpětnou vazbu.
 3. Studenti mohou procházet a kopírovat prezentace různých studentů jiných škol.
 4. Studenti mohou importovat videa z YouTube nebo z Disku, který sdílí, bez nutnosti používat dodatečný software.
 5. Studenti mohou upravovat poznámky řečníka a vylepšovat svoji prezentaci.

Pro všechny ostatní je tu přípravný kurz

Pokud si nejste jistí, že Google služby ve spojení s výukou dostatečně zvládáte, můžete předem projít zdarma a volně dostupným přípravným kurzem. V něm jsou vysvětleny všechny okruhy, které se v testu mohou objevit včetně vzorových otázek. Takže otestovat se můžete ještě předtím, než si zaplatíte oficiální zkoušku. 

Myslím si, že tímto přípravným kurzem by mohli projít všichni učitelé. Nejen ti, kteří uvažují o ostré zkoušce. Procvičí si (ve spojitosti se školní praxí):

 • Práci v Disku
 • Google Dokumenty, Formuláře, Tabulky, Nákresy…
 • Gmail, Kalendář, Meet
 • Google Classroom
 • Chat a Skupiny
 • Google Weby
 • YouTube, Mapy
 • a mnohé další služby

Z výčtu vidíte, že se jedná o základní služby skutečně využitelné ve výuce. Otázky nejdou do hloubky. Opravdu se nemusíte bát záludností. Pokud jste někdy pro žáky zakládali Meet nebo třeba měnili záhlaví Kurzu Classroom, určitě odpovědi znáte. 

Odpovědi si během zkoušky sami najdete

Časový limit 180 minut na 35 otázek je dostatečně velký i pro ty, kteří nevládnou angličtinou (ano, ještě jsem se nezmínil, že test probíhá v angličtině). 

Zkoušku řešíte v prohlížeči a nikdo vás neomezuje v otevírání dalších oken. Proto není problém si paralelně otevřít překladač, pokud jej potřebujete. Doporučuji do dalšího okna nachystat také váš Google účet, na kterém si můžete průběžně vše zkoušet a hledat. 

Příprava na zkoušku

 1. Ke zkoušce se zaregistrujete vašim Google účtem. 
 2. Testování probíhá online v systému firmy Kryterion. 
 3. Cena certifikace je 10 USD. Potvrzení o registraci a platbě obdržíte e-mailem. 
 4. Následná zpráva vás vyzve ke zkoušce. Test můžete absolvovat v rozmezí 8 dní od obdržení této výzvy. 
 5. Podmínkou zkoušky je nejnovější verze prohlížeče Google Chrome a funkční webkamera. 
 6. Testové otázky jsou v angličtině, proto doporučuji přepnout si jazyk svého účtu dočasně do angličtiny. Lépe vám to pomůže pochytit konkrétní termíny, pokud na ně nejste zvyklí z angličtiny a máte zažité jen jejich české ekvivalenty. 

Průběh zkoušky

 1. Po vstupu do online testovacího prostředí firmy zkontrolujte funkci webkamery a pořídíte referenční foto. Také v průběhu zkoušky je kamera aktivní a náhodně pořizuje vaše snímky. 
 2. Od tohoto okamžiku máte 180 minut na vyřešení všech otázek. 
 3. Otázky můžete přeskakovat nebo označit k pozdější revizi. 
 4. V závěrečném přehledu se můžete k jednotlivým otázkám vrátit a znovu se nad nimi zamyslet.
 5. Test je vyhodnocený okamžitě poté, co jej odešlete. Výsledek se tedy dozvíte stiskem posledního tlačítka. Certifikát o úspěšném absolvování mi přišel do e-mailu zhruba 20 minut po ukončení. 

Je to snadné?

Ano, pokud Google technologie už nějakou tu chvíli používáte. 

Mohlo by vás zajímat, že zhruba ¼ testových otázek se netýká přímo konkrétních nástrojů a služeb, ale využití a významu technologií obecně. Tyto otázky jsou jednoduché a odpověď na ně určitě znáte i bez předchozího studia.

Zvládnete to bez přípravy?

Nespoléhejte na to. Projděte si jednotlivé okruhy otázek v přípravném kurzu. Já absolvoval test na podzim 2021 a jedna z otázek se týkala funkce Smart Chips v Dokumentech, kterou Google představil teprve nedávno. Pro vás může být třeba neznámou novinkou. 

(Mimochodem, Smart Chips jsou super, určitě je vyzkoušejte :-)

Používáte v Gmailu štítky? Nastavíte oprávnění na složku v Disku? Chápete význam sdílení v rámci žákovského projektu? Víte, co je to Keep? Dokážete vložit video do prezentace a nastavit autoplay? Pokud něco nevíte, umíte si to v 180minutovém limitu vyhledat a přímo vyzkoušet ve svém Google účtu? Nedělá vám angličtina problém? Umíte používat Google Translate?

Pokud jste si na většinu otázek odpověděli “ano”, neváhejte a přímo se registrujte k testu.

Proč do toho jít?

Obecně zkoušku Google Certified Educator level 1 považuji za snadnou. Zahrnuje základní dovednosti, které by měl ovládat každý učitel v rámci své digitální gramotnosti. Představuje naprostý základ.

Test nezkouší konkrétní dovednosti, například zda dokážete nakreslit tabulku. Spíš se soustředí na orientaci ve službách Google, vaše vnímání rozdílů mezi online a offline službami, benefity online služeb pro spolupráci a inovaci vzdělávání. 

Ano, občas se ptá na konkrétní postup, ale i to považuji za součást digitální gramotnosti. Protože vám zároveň umožňuje tuto informaci najít a ověřit v paralelním okně prohlížeče. 

A to se počítá.

Dokážu si představit takto nastavenou certifikaci jako podmínku práce ve školství (minimálně ve škole využívající Google Workspace pro vzdělávání). Ti znalí ji složí okamžitě a bez přípravy. Ti ostatní se aspoň přinutí projít přípravný kurz, něco nového praktického se naučit a posunout se dál.

Přidáte se ke mně a stanete se také certifikovaným Google učitelem?

Google Certified Educator

Google Certified Educator

Google Certified Educator je ten, kdo úspěšně a efektivně používá Google nástroje, aplikace a postupy ve vzdělávacím procesu.

Přípravný kurz

Před zkouškou můžete projít zdarma volně dostupným přípravným kurzem.

Zkouška

Dokažte pomocí mezinárodně uznávané zkoušky, že technologie ve výuce vám nejsou cizí a že je zvládáte levou zadní.

Praktické info

 • zkouška probíhá online
 • jazyk - angličtina
 • cena — 10 USD
 • délka 180 min (dá se zvládnout za cca 1 hodinu)