Požádejte si o prázdniny. Třeba to vyjde

žádost o prázdniny
Chcete delší prázdniny? Tak si o ně požádejte. Třeba to vyjde. Se sedmáky jsme delší dobu pracovali spíše na webech, grafice a jiných kreativních úkolech. A tak jsme pro změnu zařadili něco málo z úřední korespondence.
Protože před tím používali několik hodin různé barvy, velikosti písma, pozadí a opravdu odvážnou grafiku, bylo potřeba si vysvětlit zásady tvorby žádostí.

Někteří žádali o prázdniny, jiní byli odvážnější a žádali přímo o jedničku z informatiky. To, že odstavce se píší velikostí maximálně dvanáct, už vědí. Stejně tak znají styly odstavců. Proto jsme si jen doplnili pár věcí ke psaní adresy odesilatele a adresáta. Někteří z nich totiž napsali žádost a neuvedli zpáteční adresu. Těm jsem bohužel v jejich žádosti o jedničku vyhovět nemohl. 

Požádejte si třeba o prázdniny. Třeba to vyjde

Další problém vznikl v použitém jazyce. Byl příliš neformální a oslovení “Ahoj” se tu také párkrát vyskytlo. Takže jsme vyhledali příklady hotových žádostí, jednak v papírové podobě a také v internetu. Inspiraci jsme hledali na serverech zabývajících se úřední korespondencí. Je jich opravdu hodně.

Požádejte si třeba o prázdniny. Třeba to vyjde

Podobné žádosti jsem psal nedávno i s deváťáky. Zde to bylo už vážnější a jejich úkolem bylo:

  • najít adresu střední školy, na kterou budou podávat přihlášku
  • dohledat na jejím webu jméno a titul ředitele
  • sepsat žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek
  • uvést pravdivé důvody, proč by právě je měla škola přijmout
  • zmínit soutěže, olympiády a jiné akce, které by mohly přinést body navíc
  • uvést přílohy žádosti

a také:

  • při tom dodržet všechna pravidla úřední korespondence
  • psát bez gramatických a typografických chyb

Požádejte si třeba o prázdniny. Třeba to vyjde

Zvláštní bylo, že mnozí z nich si poněkud pozdě uvědomili, že do těch důvodů v žádosti nemají sami co uvést. Žádná soutěž, olympiáda ani úspěch.

Požádejte si třeba o prázdniny. Třeba to vyjde