Pohled rodiče na vzdálenou výuku - příležitost nebo hrozba?

Pohled rodiče na vzdálenou výuku - příležitost nebo hrozba?
Online výuka se dotkla nejen škol a učitelů, ale přeneseně i rodičů.
Podívejte se, jak vidí online výuku Lucka - maminka pěti dětí. Se třemi z nich měla možnost zakusit pozitiva i výzvy online výuky.

Co dál s online výukou a digitálními nástroji z pohledu rodiče

My rodiče hrajeme významnou roli ve vzdělávání svých dětí a naše spolupráce se školou může velkým dílem přispět ke zkvalitňování výuky nejen v online prostředí.

Nezůstávejme stranou

Ptejme se, jak škola řeší užívání online nástrojů při výuce. Seznamte se s plány školy pro další rozvoj v oblasti informačních technologií. 

Snažme se aktivně zapojit do tvorby digitální podoby naší školy a podpořit tím budoucnost našich dětí. Některé školy již zavedly sdílené dokumenty s rodiči, sdílené kalendáře akcí školy, možnost konzultace s učitelem přes Google Meet či třídních schůzek online. 

Informujme se, které z těchto možností by nám rodičům mohla nabídnout naše škola.

Online výuka je rovnocenná prezenční výuce

Rodiče jejichž školy v minulých měsících aplikovali online výuku se měli možnost přesvědčit, že online výuka je schopna v případě potřeby plně zastoupit běžnou prezenční výuku.

Online nástroje nabízí formy komunikace, které vaše děti zažijí při dalším vzdělávání a v zaměstnání. Dítě se učí pracovat s více zdroji informací, informace nejen vyhledávat, ale také hodnotit a třídit, čímž posiluje kritické myšlení. 

U dítěte online výuka podporuje samostatnost, učí se pracovat s vnitřní motivací a nastavovat priority. 

Z těchto důvodů by určité formy online výuky měli mít své místo i po návratu ke standardní prezenční výuce.

Bezpečnost v online prostředí

Jednou z nejdůležitějších výzev zapojení online nástrojů do výuky, je dodržování základních zásad bezpečnosti. Dítě by si mělo uvědomovat, co vše o sobě a hlavně s kým na internetu sdílí.

Bavme se s dětmi o tom, které online nástroje používají a proč. Sami se můžeme dozvědět spoustu zajímavých informací, strávit příjemnou chvilku se svým dítětem a možná otevřít témata, ke kterým bychom jen těžko hledali cestu.

Zakazovat přístup na internet nepomůže, dítě pak může začít hledat tajně jiný způsob. Lepší je se sním o tom bavit a hledat společně alternativy jak strávit čas u počítače smysluplnějším způsobem.

Každý online nástroj, tedy i většina sociálních sítí má jistý potenciál pro vzdělávání. Online nástroj je pouze zprostředkovatelem obsahu a záleží na dítěti, jaký konkrétní obsah konzumuje. V případě zájmu je možné najít spoustu informací a materiálů ohledně počítačové bezpečnosti na internetu..

Buďme příkladem svým dětem 

Podpořme bezpečné užívání online nástrojů tím, že je sami správně používáme. 

Pokud máme pocit, že naše děti vidíme neustále s telefonem v ruce či u počítače, zamysleme se nad tím, zda stejným způsobem nevnímají naše děti nás samotné.

Zkusme si uvědomit k čemu mobilní telefon a počítač používáme, jak často a s jakým záměrem. Pokud budeme používat online nástroje a zařízení ke smysluplným činnostem, můžeme být dobrým příkladem pro naše děti a pozitivně tak ovlivnit jejich přístup k používání moderních technologií.

Závěrem

Více informací o vzdělávání na dálku najdete na https://www.growwithgoogle.cz/proskoly. Nebo si přímo stáhněte informační materiál Vzdělávání s Grow with Google o celém projektu.

Na obsahu se podíleli: 

Přečtěte si také další díly seriálu o výuce na dálku

Co dál s online výukou a digitálními nástroji z pohledu