Vykvetli nám ozoboti

Vykvetli nám ozoboti
Asi bylo ode mně naivní myslet si, že 15letý deváťák si pamatuje, co je to květenství, což je látka ze 7. třídy. Ale pokusili jsme si téma připomenout pomocí programování ozobotů v rámci hodiny informatiky.

Úkol zněl jasně - nech ozobota nakreslit schéma květenství. Někomu se to povedlo a někomu ne. Minimálně jsme si však zopakovali, co je to “okolík”, “složený okolík” a jak to souvisí s cykly v programu.

Pamatujete si, co je to okolík? 

Květenství je soubor květů na společném stonku uspořádaných podle určitých pravidel. Tolik suchá teorie. Konkrétně květenství okolík vypadá takto a vidět ho můžete třeba u Prvosenky jarní. 

okolík u prvosenky jarní

Poznáváte? A vidíte v tom určitou pravidelnost?  Květy s dlouhými stopkami vyrůstají paprskovitě z jednoho bodu. 

Tak nyní na chvíli přestaneme s botanikou a pojďme na algoritmus. Na schématu okolíku lze použít jednoduchý algoritmus s opakováním a práci si ulehčit. 

Okolík a ozoboti

Trochu složitější to bude u složeného okolíku, což je složené květenství, ve kterém stopky okolíku jsou zakončeny dalšími okolíky zvanými okolíčky. Takže opět pravidelnost a opět určitý algoritmus s cyklem. 

Vidět v přírodě jej můžete třeba u Bršlice kozí nohy. Vidíte v tom ten cyklus uvnitř cyklu?

Složený okolík Bršlicve kozí noha

Kreslíme květenství ozobotem

Pojďme si tedy vše namodelovat pomocí ozobotů a simulátoru trasy. Stačí si pouze uvědomit, že takový složený okolík je jen schéma, které se cyklicky opakuje a skládá celek z malých shodných částí. A že je potřeba ten cyklus uvnitř cyklu převést do blokového jazyka.

Složený okolík a ozoboti

Simulátor je webová služba, ve které pomocí kódu programujete vašeho virtuálního ozobota. Můžete si v ní opakovaně namodelovat, jak se má robot chovat. Pak už stačí jen program nahrát do vašeho ozobota a nechat ho projet tvar květenství přímo na lavici.  

No a pak jsem udělal tu chybu,

když jsem si myslel, že si žáci pamatují a dokážou naprogramovat i jiná a složitější květenství. Třeba takový černý bez. 

květenství v ozobotech

Ne všichni to zvládli a botanika už jim nic neříká. Nicméně alespoň něco málo jsme díky robotům a informatice zopakovali. Příště už vím, že tomu musím věnovat víc, než jen jednu vyučovací hodinu.

ozobot

Užitečné odkazy