Omkaréšvar - poutní místo na řece Narmadě

Omkaréšvar - poutní místo na řece Narmadě
Nejkrásnější místa v Indii jsou ta malá, nezahlcená turisty, nezmíněná v tištěných průvodcích. Jedním z takových je i poutní místo Omkaréšvar na řece Narmadě. Zatímco Indové jej znají velmi dobře, v turistických průvodcích jej nenajdete vůbec, nebo je popsán jen několika řádky.

Narmada

Omkareshvar

Jméno Omkaréšvar je odvozeno od ÓM — posvátného znaku a jednoho ze symbolů boha Šivy. Jedná se o totiž o ostrov na řece Narmadě tvarovaný právě do tohoto písmene. A snad právě proto je považován za jeden ze dvanácti Džótirlingů — poutních míst spojených s uctíváním Šivy. Bílých turistů tu mnoho nenajdete, ale indických poutníků jsou zde denně stovky. I přes to si Omakréšvar zachoval klidnou, venkovskou atmosféru.

Omkareshvar

Nenajdete tu žádné hotely ani restaurace přizpůsobené západním turistům, většina Indů se ubytovává v dharamsalách — speciálních zařízeních pro poutníky. Tyto, společně s několika málo jídelnami, jsou soustředěny na jednom z břehů řeky. S ostrovem jsou pak spojeny mostem. Řeka Narmada je v těchto místech zahloubená do zhruba 150 metrů hlubokého údolí a teče velmi rychle přes několik peřejí.

Omkareshvar

Hlavním cílem poutníků je chrám Sri Omkareshwar Mahadeo, který leží na ostrově na stráni nad řekou. Je typický svou vysokou šikárou (věží). Uvnitř se nachází posvátný Šivalingam — jeden z dvanácti zázračných Džótirlingů — lingamů, které se podle legendy zhmotnily ze světla.
Dalším důležitým poutním místem je chrám Siddhnath. Avšak chrámů je zde mnohem více, jak hinduistických tak i džinistických. A za shlédnutí stojí i mahárádžův palác nad chrámem — pozůstatek opevněného města, které tu stálo až do 11. století. Určitě jej navštivte, je sice bez vnitřního vybavení, ale stojí za prohlídku i díky romantickým výhledům z jeho oken.

Omkareshvar

Směrem proti proudu však začala stavba obrovské přehradní hráze a navzdory protestům mnoha místních bylo vystěhováno velké množství vesnic a zaplaveno rozsáhlé území vodou. Hlavní přehradní nádrž Indira Sagar se však nachází ještě několik kilometrů výše proti proudu. Omkaréšvar má své nesporné kouzlo a je významným náboženským poutním místem. A člověka při pohledu na tu betovou hrůzu v dohledu chrámu napadá, že toto je možné pouze v Indii. Sice Indira Sagar zajistí velké množství elektrické energie, ale po dokončení má být druhou největší přehradní nádrží na světě a to i za cenu vystěhování dvěstě tisíc lidí a zničení atmosféry takových úžasných míst, jako je Omkaréšvar. A protesty jsou marné. Na internetu je možné dohledat mnoho zpráv o protestech, hladovkách a demonstracích spojených s touto stavbou.

Omkareshvar

Praktické informace

  • Nejbližší železniční stanice je Omkareshwar Road, odtud je to zhruba dvanáct kilometrů autobusem. Přímá autobusová linka vede také z nedalekého Indore.
  • Některé dharamsaly ubytovávají pouze hinduisty.

Sadhu v Omkareshvar

Co je to Lingam

Lingam (v sanskrtu लिङ्गं, liṅgaṃ) je symbol, jehož prostřednictvím je uctíván hinduistický bůh Šiva. Používání tohoto symbolu pro uctívání sahá hluboko do indického starověku, avšak původní symbolika lingamu zůstává dodnes předmětem různých dohadů. Může představovat např. falus, axis mundi či slabiku óm.
 

Brahman v Omkareshvar

Omkareshvar

Omkareshvar

Omkareshvar

Praktické informace

Nejbližší železniční stanice je Omkareshwar Road, odtud je to zhruba dvanáct kilometrů autobusem. Přímá autobusová linka vede také z nedalekého Indore.

Madhjapradesh

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce