Dhankar gompa – klášter, který se rozpadá

Dhankar gompa – klášter, který se rozpadá
Tisíc dvě stě let tradice, výhled na soutok řek Spiti a Pin, tři sta metrů vysoký útes a postupný rozpad.
To je klášter Dhankar v odlehlé části indického Himálaje v oblasti Spiti. Leží zdánlivě vysoko v mracích, ale postupně se řítí dolů do údolí. Původně byl pevností a sídlem královské rodiny, nyní tu žije pár mnichů a občas se zde zastaví několik turistů.

 Dhang znamená útes, kar pak pevnost. Tak lze tedy odvodit název místa Dhankar — pevnost na útesu.

klášter Dhankar

A skutečně, chcete li se ke klášteru dostat, je nutné odbočit z hlavní silnice z Kazy směr Tabo a vystoupat dalších osm kilometrů serpentinami po úzké kroutící se cestě vysoko nad dno údolí.

Soutok řek Spiti a Pin

klášter Dhankar

Samotný klášter obývaný mnichy buddhistické sekty gelugpa se pak nachází na skalním  výběžku nad stejnojmennou vesnicí. Dávní stavitelé tu vybrali nádherné a praktické místo z hlediska obrany. Dhankar totiž  původně sloužil jako pevnost i sídlo královské rodiny.

Během milionů let tu říční eroze  vymlelala hluboké údolí. Na jedné takové staré říční terase vysoko nad současným tokem pak vznikl i klášter.

klášter Dhankar

A právě v té skále je problém.

Bohužel po několika staletích se podloží kláštera začalo drolit. Skála, na které klášter leží, je totiž ze sypkých materiálů. Převládají nezpevněné sedimenty, štěrk, říční valouny a ledovcové usazeniny.

Tak  se nyní klášter pomalu, centimetr po centimetru, řítí do údolí. Na starých černobílých fotografiích je možné pozorovat  původní rozlohu, množství mnišských cel a modlitebních hal. Ty už tu dnes nenajdete. Společně se skalními výběžky skončily na níže položených úbočích.

klášter Dhankar

V současnosti je díky kritické situaci vlastní historické jádro kláštera prakticky opuštěné. Náboženský život a celá mnišská komunita se přesunuly do nedalekých železobetonových novostaveb na mnohem stabilnějším místě. Ale i zde bylo potřeba část svahu zpevnit betonovými piloty.

zbytky paláce, pevnosti a vesnice v Dhankaru

detail domu ve vesnici Dhankar

Podobné záchranné práce probíhají i v samotném starém klášteře. Ještě před tím, než se historické budovy stavěné klasicky z nepálených cihel a kamene, definitivně sesunou do údolí, je nutné je staticky zajistit.

Probíhají tu sice  jisté záchranné práce, ale podle mého skromného názoru je jejich rozsah nedostatečný a v blízké či vzdálenější budoucnosti dojde k celkovém sesutí celé skály se starým klášterem.

Pohled do údolí Spiti

Pohled do údolí Spiti

V roce 2006 dokonce  World Monuments Fund zařadil Dhankar na seznam stovky nejvíce ohrožených světových památek. To, co nestihla pozvolná eroze, pak dokončilo zemětřesení v roce 1975.

I přesto všechno stojí návštěva Dhankaru za to. Není tak monumentální jako klášter Key ani nemá tak krásné fresky jako nedaleké Tabo. Je unikátní svým umístěním, výhledem do údolí a nenávratnou aurou rozkladu.

Dhankar a údolí Spiti

Buddhistické malby ve svatyni v klášteře Dhankar

Praktické informace

  • Ve vesnici Dhankar je možné najít několik homestay ubytování. Cena při naší poslední návštěvě byla 500 Rs za osobu a noc.
  • Mnohem příjemnější a levnější však bylo ubytování v guesthouse provozovaném mnichy přímo nad modlitební halou nového kláštera. Obrovská okna přes celou stěnu nám zajišťovala úžasný výhled na klášter i údolí.
  • Vyhněte se jediném místnímu hotýlku. Vlastní jej Indové zespodu, z nížin. A je velmi znát, že tu jen  rýžují peníze. Byli neochotní a arogantní. Jiný cestovatel, kterého jsme tu potkali, to shrnul slovy: „peníze nade vše“.
  • Několik hodin chůze po klikaté stezce se nad vesnicí nachází malé jezero Dhankar. Prý je pěkné, my tam ale pro nedostatek času nešli.
  • Až se budete vracet na hlavní silnici, není nutné jít celých osm kilometrů po klikaté silnicičce. Přímo z Dhankaru vede dolů roklí úzká pěšina a seběhnete ji za 3035 miminut. 

Buddhistické malby ve svatyni v klášteře Dhankar

Dhankar Gompa

Praktické informace

  • Ve vesnici Dhankar je možné najít několik homestay ubytování. Cena při naší poslední návštěvě byla 500 Rs za osobu a noc.
  • Mnohem příjemnější a levnější však bylo ubytování v guesthouse provozovaném mnichy přímo nad modlitební halou nového kláštera. Obrovská okna přes celou stěnu nám zajišťovala úžasný výhled na klášter i údolí.
Himachalpradesh

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce