Bez Moodle se nedá žít...

Bez Moodle se nedá žít...
Nedávno jsem se společně "postiženými" učiteli debatoval na téma Moodle a jak jej využít ve škole. Během hodinové debaty na Google+ padlo dost otázek a já si při odpovídání stále více uvědomoval, jak je vlastně Moodle pro mě jako pro učitele důležitý.

Technicky zaměřených článků a manuálů “jak na to” je na internetu spousta. V poslední době jsem se bohužel setkal s více návody jak používat Moodle, než s odkazy na konkrétní kvalitní kurzy. Bohužel. Jaké jsou mé vlastní důvody a proč si myslím, že by Moodle nebo jiný LMS neměl chybět mezi prostředky, které český učitel využívá a hlavně ovládá?

Snadná publikace obsahu

Kdysi dávno jsem materiály pro žáky ukládal na sdílený disk. Měli k nim přístup pouze v rámci výuky a pokud chyběli nebo něco nestihli, čekali týden na další hodinu informatiky. A tato metoda sdílení obsahu naprosto neřeší sdílení odkazů, online materiály, testy, wiki a jiné moderní možnosti podpory výuky. Je možné samozřejmě publikovat materiály někde na www, nejlépe v redakčním systému.

Ale i tato metoda je časově náročná a jakákoliv aktualizace nebo jen změna pořadí probíraných témat znamená množství práce a času.
Při použití LMS Moodle nebo jiného systému  má k obsahu přístup každý, komu to dovolíte v rámci kurzu, v podstatě odkudkoliv. A přehodit pořadí témat nebo něco doplnit, je otázka chvilky.

Aktivní komunita

Moodle se neustále vyvíjí. Je to dáno z velké části jeho licencí GNU. Pokud se setkáte s problémem nebo chybou, je velká šance, že vám někdo z komunity pomůže nebo poradí.
Ale nejde jen o vývoj. Jádro práce v Moodle leží v tvorbě kurzů. A komunita českých učitelů na moodle.cz je velmi aktivní a v místním fóru můžete řešit své dotazy nebo jen čerpat inspiraci. Velký dík panu Davidu Mudrákovi.

Odevzdávárna prací

Asi už bych se nechtěl vrátit k dřívější metodě, kdy mi žáci své úkoly posílali emailem nebo ukládali na síťové disky a já pak vše složitě procházel a dohledával. Mnoho prací přesahuje časově běžnou vyučovací hodinu a právě možnost odevzdat práci do Moodle odkudkoliv a kdykoliv považuji za nejpřínosnější. Přeci jen dvěstě žáků, úkoly co dva týdny po dobu celého pololetí — v tom si udržet pořádek a vše poctivě ohodnotit lze jen s LMS.

Možnost práce i z domova

Ne každý žák pracuje stejným tempem. S Moodle lze ve škole rozpracovaný úkol dokončit doma a beze stresu odevzdat.

Náhrada učebnice

Většina učebnic informatiky mi nevyhovuje obsahem nebo skladbou témat. I když jsou často výborně napsané, od doby jejich vydání přeci jen uplynula delší doba a informatika se stále vyvíjí. S Moodle si poskládám úkoly a témata tak, jak potřebuji. Představa, že bychom co 2-3 roky měnili učebnice, je nereálná. V Moodle velmi lehce vytvoříte stránku s obsahem nebo připojíte soubor.

E-learning

I když nevyužívám Moodle jako skutečný e-learning (viz ostatní body), velmi jsem jej ocenil jako skutečnou podporu při samostudiu těch žáků, kteří z různých důvodů dlouhodobě nechodí do školy. Mám žáka, který pravidelně část roku tráví mimo naši školu. Všechny úkoly a témata prošel a splnil úspěšně. Když jsme se po 3 měsících viděli, jen jsem dopsal známy do žákovské knížky. Ale to je výjimka. Spíše praktikuji Blended learning.

Evidence činností

Dříve jsem často řešil problémy neodevzdaných úkolů, kdy žák tvrdil, že odevzdal, poslal, uložil… Však to znáte. Samé výmluvy. Od té doby, co se u každé činnosti v Moodle eviduje, co žák dělal a kdy v kolik hodin přesně úkol otevřel a odevzdal, má učitel v ruce jasný doklad o činnosti žáka.
Moodle může evidovat každé přihlášení do systému, klik na zadání, téma, prostě může zaznamenat veškerou aktivitu žáků. Toto je pro mě jako pro učitele dost pádným argumentem při zdůvodnění závěrečných známek. Pokud mi u někoho vychází horší známka než trojka, obvykle si vyjedu žákovu aktivitu. Už jsem se také setkal s tvrzením, jak dotyčná slečna plní úkoly a pilně studuje. Z logu jasně vyplynulo, že se na témata podívala poprvé v únoru a pak před závěrečným zkoušením v červnu.

Známkování

Každý úkol nebo i jinou činnost (aktivitu ve fóru, chat, slovník,…) můžete oznámkovat. Jednotlivým testům lze přiřadit různou důležitost. Žák může vidět každou chvíli svoji výslednou známku. Takže čím více toho splní, tím je na tom lépe.

Testy

Testová část obsahuje velkou škálu typů otázek. Testy mohou být chráněny heslem a omezeny časovým limitem. Jako velké plus vidím i to, že je možné zamíchat každému žákovi jinak otázky i možnosti v rámci jedné otázky. Takže každý pak vlastně píše jiný test. Pokud by někdo pokoutně radil, že správná odpověď je 4a, u jiného je to třeba 7c. Ihned po ukončení testu žák může vidět správné odpovědi a své hodnocení. Okamžitě po stisknutí tlačítka “Odeslat vše a ukončit pokus” žáci vytahují žákovské knížky a zapisují si známky.

Jednoduchý týdenní web

Kolegyně na prvním stupni využívají Moodle v týdenním zobrazení jako jednoduchý web pro sdělení rodičům, zápis úkolů a sdělení rodičům. Velmi praktické.

Licence

Moodle je vyvíjen a distribuován jako opensource a poskytován pod obecně veřejnou licencí GNU. Znamená to, že za používání Moodle neplatíte žádné pořizovací ani jiné licenční poplatky. Jednoduše si z Moodle.org stáhnete příslušný balíček a zprovozníte ve vašem webovém serveru nebo na hostingu.
Zde vidím obrovskou výhodu oproti dříve silně prosazovanému řešení od Microsoftu a jeho Class serveru, který se nikdy výrazně neprosadil (alespoň co vím v ČR).

Moduly

Pomocí doplňkových modulů můžete Moodle rozšířit o velké množstvé funkcí.

Nevýhody

  • Nutnost provozovat na vlastním www serveru nebo hostingu. Ne každý správce sítě to umožní a chce se mu do toho. Ale to platí pro jakoukoliv službu, že?
  • Pro někoho poněkud nelogické ovládání.
  • Komplikované vytváření testů (ve srovnání s nedostižnými a úžasnými formuláři v Google Docs…)

Alternativy

  • Microsoft do škol kdysi tlačil svůj Class server. Uzavřený systém podporující jen jednu platformu, komplikované ovládání a nutnost složité konfigurace .
  • Google Apps for Education je jistě pokrokové řešení. Jen si myslím, že ne všichni si zvykli na možnosti sdílení dokumentů a práci pouze online. Problém ale vidím spíše na straně učitelů než žáků. Pro Google Apps je možné použít rozšiřující řešení OpenClass.
  • http://www.edmodo.com Kolegyně zde má celkem pěkně rozjetý kurz. Na první pohled výrazně příjemnější rozhraní. Připomíná Facebook a i proto se zde žákům dobře orientuje. Vytváření obsahu je výrazně pohodlnější než v Moodle. Napůl sociální síť. Otázkou je, jak se vyvine v budoucnu a co kontrola nad vlastním obsahem?