Chat s umělou inteligencí nás naučil funkce s 61% pravděpodobností 

AI chat
Kdo nezkusil v poslední době chat s umělou inteligencí jako by nebyl. Minimálně v mé sociální bublině. Zajímá mě to zejména z učitelského hlediska. 
Takže cestou po schodech z kabinetu do třídy vznikla krátká rychlá aktivita.

Délka přípravy: 4 minuty. Následky: doživotní.

Kolik sedmáků naučí AI funkce v Google Tabulkách? 

Zpracováváme v informatice data. Mí sedmáci už znají funkce SUM, AVERAGE, MIN a MAX. Co neznají, je chat s Umělou Inteligencí. 

Já zas nevím, zda AI mě může nahradit jako učitele. Takže během chviličky vznikl v mé hlavě okamžitý nápad. Vyzkoušíme to. Dnes za mě učí stroj.  

Motivace

Dnes tě učí Umělá Inteligence. Naučí vás novou funkci v tabulkovém kalkulátoru. Tuto funkci budeme opravdu využívat v příští hodině, tak si dejte záležet. 

Moc to nechápu, mohl bys to zjednoduššit?

 • Konverzuj s umělou inteligencí na téma užitečné funkce v tabulkovém kalkulátoru. 

 • Nech si doporučit funkce úměrné tvému věku. Co by měl typický sedmák znát? 

 • Zeptej se AI na funkci, která vrátí počet hodnot. (zde jsem žákům název funkce neřekl předem, opravdu jej měli zjistit konverzací s AI).

 • Nech si tuto funkci vysvětlit. 

 • Pokud návodu neporozumíš, připomeň Umělé Inteligenci svůj věk a požádej o zjednodušení. 

 • Pokračuj tak dlouho, dokud se nedobereš uspokojivé odpovědi a funkci se nenaučíš. 

Realizace

 • Z 45minutové vyučovací hodiny nám zabralo cca 10 min vysvětlení a ukázka aktivity. 

 • Dalších cca 10 minut trvala registrace žáků v https://chat.openai.com a ověření účtu pomocí mobilního telefonu. 

 • Žáci pracovali ve skupinách, někteří komunikovali česky, někteří anglicky.

 • Celková doba práce byla cca 20 minut. 

 • Následovala cca 3minutová závěrečná reflexe. 

Chat s AI

Fun fact

Všiml jsem si, že kluci považovali AI za muže a tak s ním i komunikovali. Holky ji automaticky oslovovaly jako ženu. I toto je úplně nový aspekt, se kterým se brzy budeme muset vyrovnat. 

Výsledek

Během těch 20 minut se větší část žáků dobrala uspokojivého výsledku. Opravdu jim AI nabídla seznam funkcí, opravdu jim po chvíli komunikace doporučila funkci COUNT a opravdu ji po několikerém zjednodušení vysvětlila. Během těch 20 minut se jen 1 skupina dostala k výsledku dostatečně brzy, aby funkci pochopila a vyzkoušela v praxi. 

Zbytek třídy na to neměl čas. Ale byl to jen první letmý pokus, probíhalo zároveň vysvětlení principu a registrace v systému. Také motivace některých skupin nebyla dostatečně silná. 

Závěr — co to číslo 61 % v nadpisu?

Mohla tedy Umělá Inteligence během této hodiny nahradit učitele? Ano, možná i ne. 

Ano v případě vysoce motivovaných žáků, kteří ihned pochopili, o co jde. A s obrovskou jiskrou v oku a pracovním zápalem se do konverzace pustili a rady AI si aktivně ověřili jinde. 

Slovo “Možná” bych použil u těch, kteří slepě věřili tomu, co jim AI řekla a sami nepochybovali, jen kopírovali. 

Nedopadlo to dobře u pasivních skupin bez vnitřní motivace. Zde je jasná role učitele. 

A ten nadpis? 61 % žáků dané třídy došlo s pomocí dialogu s AI k výsledku bez pomoci učitele. 

Tato aktivita byla opravdu z mé strany jen takovým rychlým pokusem bez velké přípravy. Nehledejte v ní nic hlubokého. Věřím ale, že s dostatkem času by se k lepšímu výsledku dopracovalo podstatně více žáků. 

Budu to dál zkoušet. 

Chat s AI

Chat s AI

Chat s AI

Chat s umělou inteligencí