Lekce cloudových služeb s prvky CLILu - Working together online

Lekce cloudových služeb s prvky CLILu - Working together online
Synchronizace dokumentů mezi zařízeními, online aplikace a kancelářké aplikace v cloudu jsou dnes již běžnou záležitostí.
V této lekci se naučíme spolupracovat v týmu, sdílet společně dokument, tvořit online text, prezentaci i formulář.

In this activity we will…

Synchronize documents between devices, online applications and office application in the cloud. We will learn to cooperate in teams, share documents, write online text, presentations and forms.

Keywords and useful phrases

 • share sdílet
 • collaborate spolupracovat
 • edit editovat
 • view  náhled
 • comment  komentář
 • synchronize synchronizovat
 • access   přístup
 • search vyhledat
 • preview náhled
 • upload nahrát
 • create vytvořit
 • interface rozhraní
 • online access online přístup
 • online services online služby
 • invite people to share pozvat přátele něco sdílet
 • only you have access pouze ty máš přístup
 • web based applications webová aplikace
 • cloud service cloud služba

Co můžeme dělat s v rámci cloudových služeb

Online cloud services, like Google Documents or Office Web Apps make it possible to share your documents online and cooperate with others.  

 • You can create and share documments, spreadsheets, presentations, forms and drawings
 • You can access your files from any internet browser
 • You can invite others to work on the same document, at the same time
 • You can import different file formats
 • You can embed/stream pictures and videos
 • You can save and convert your work to various formats

Video (anglicky)

Activity 1

Here are four logos of companies that provide online sharing. Fill in the name of platforms and the company names.

Tato loga reprezentují cloudové služby firem jako je Apple, Google, Microsoft nebo Dropbox. Doplň název cloudové platformy a jméno společnosti, která ji provozuje.

Lekce cloudových služeb s prvky CLILu - Working together online

Activity 2

Login to your favourite online service
Start new text document and edit it.
Add an editor, viewer or someone who can only comment on your document.

Lekce cloudových služeb s prvky CLILu - Working together online

Activity 3

Fill the gaps.
free  collaborate  search  preview  upload  chat  create  share  interface

Lekce cloudových služeb s prvky CLILu - Working together online  

Activity 4

Explain different types of sharing.

Lekce cloudových služeb s prvky CLILu - Working together online

Activity 5

Share an online presentation with your classmate. Connect together using “Hangouts” or any other method of video conference and create one together. Share the final presentation with your teacher.

Activity 6

Translate the following text relating to the concrete online services.

Wherever you are…

Put your stuff in Dropbox and get to it from your computers, phones, or tablets. Edit docs, automatically add photos, and show off videos from anywhere.

Share with confidence

Share photos with friends. Work with your team like you’re using a single computer. Everything’s automatically private, so you control who sees what.

Safe and secure

Even if your phone goes for a swim, your stuff is always safe in Dropbox and can be restored in a snap. Dropbox secures your files

zdroj: http://dropbox.com

Go to Google Drive on the web at drive.google.com. Install Google Drive on your computer or mobile device. Copy your files in Google Drive. They are right there on your device.

Useful resources and a few tips for you…

 • Cloud je jedním z nejpoužívanější slov a trendů poslední doby.
 • Různé online služby nabízejí možnost pracovat a spolupracovat.
 • Tvá data se mohou synchronizovat mezi jednotlivými zařízeními.
 • Otestuj Dropbox, Google Disk, iCloud nebo One Drive.
 • Pokud nechceš svěřovat svá osobní data internetu, cloudové služby si nezřizuj. Je nutné zvážit výhody a nevýhody jednotlivých řešení.