Využití technologií ve výuce přírodopisu

Skutečné laboratorní práce nic nenahradí. Ale technologie nám s výukou přírodopisu mohou dost výrazně pomoci a udělat jeho výuku atraktivnější.

Projdeme společně desítku aktivit, které se dají využít při výuce. Využijeme internet, mobily, tablety i virtuální realitu. Necháme žáky tvořit a pracovat na biologických tématech.

Během 4 hodin vás naučím,
jak využít technologie ve výuce přírodopisu
a udělat výuku aktraktivní a efektivní.

Co se v kurzu naučíte

  1. Proč integrovat ICT a přírodopis/biologii
  2. Ukázka využití virtuální reality ve výuce
  3. Video, zvuk a výukové animace v přírodopisu — praktické cvičení
  4. Využití techniky ve výuce — lupy, mikroskopy, mobily…
  5. Databáze a zpracování biologických dat
  6. Projektová výuka a mezipředmětové vztahy
  7. Lze spojit programování a přírodní vědy? Ano! 
  8. Zajímavé další zdroje informací a inspirace, oborové skupiny
  9. Prostor pro dotazy a připomínky, řešení vašich konkrétních problémů

Žádná videokamera, počítač nebo webová stránka nenahradí skutečný kontakt s přírodou. Základ výuky přírodopisu/biologie byl, je a bude v přímém pozorování, pokusu, v kontaktu se zvířetem, rostlinou… 

Technologie nám však umožní výuku běžných hodin zatraktivnit, zavést do výuky metody, které žáci ve svém životě běžně používají a tak je snad i více zaujmout.

Forma: prezenčně
Délka: 4 hodiny