Formuláře, testy a online ankety

Představte si, že potřebujete rychle a jednoduše získat odpovědi na pár otázek, vytvořit anketu nebo dokonce navrhnout test.

Tím správným řešením jsou Google Formuláře. Automatické zpracování dat je přitom samozřejmostí. Naučím vás to během chviličky.

Během 2 hodin vás naučím,
vytvořit a zpracovat formulář, anktetu
i test, co se sám opraví a oznámkuje.

Co se v kurzu naučíte

  1. Vytvořit Google Formulář, získat a jednoduše zpracovat data
  2. Ukážeme si jednotlivé typy otázek (stručnou odpověď, odstavec, jednu a více odpovědí, rozbalovací nabídku, ukážeme si možnosti lineární stupnice i mřížky odpovědí a mnohé další) 
  3. Vysvětlíme si, jak upravit vzhled formuláře
  4. Nastavení Formuláře je něco, v čem se často chybuje — projdeme pečlivě jednotlivé volby 
  5. Naučím vás, jak napojit Formulář na tabulku
  6. Prakticky vyzkoušíme sdílení Formuláře
  7. Převedeme Formulář na Kvíz a vytvoříme písemku, co se sama opraví a oznámkuje 
  8. Prostor pro dotazy a připomínky, řešení vašich konkrétních problémů
Forma: online nebo prezenčně
Délka: 2 hodiny