Mahábhárata a Rámájana

Krišna a Ardžuna, Mahábhárata
Málokdo má čas a chuť číst velké indické eposy Mahábháratu a Rámájanu v originále. Přeci jen v případě Mahábháraty se jedná o 100 000 dvojverší v 18 knihách. V případě Rámájany byste museli přečíst o něco méně - jen 24 000 dvojverší. Pro srovnání - texty Starého a Nového zákona by se do Mahábháraty vešly patnáctkrát. Kompletní text Mahábháraty a Rámájany v češtině nikdy nevyšel. Přečíst si můžeme jen úryvky a dílčí epizody.

Mahábhárata

Naštěstí existují verze převyprávěné. Vladimír Miltner volně přepsal děj tohoto eposu v knize “Mahábhárata aneb Velký boj”. Nechci zde podrobně rozepisovat obsah a rozsah originálního díla, zájemci jej najdou velmi dobře popsaný v české Wikipedii. Knihu pana Miltnera si však může přečíst každý. Autor převyprávěl děj velmi čtivým a svébytným jazykem. Skoro se zdá, že čteme originální tisíce let starý text. Kombinaci archaických výrazů, poetického jazyka a sanskrtských termínů zvládá pan Miltner velmi dobře. Holt zkušený spisovatel, autor a indolog se nezapře.

Mahabharata

Rámájana

Rámájana je obsahem skromnější avšak stále příliš rozsáhlá na běžné čtení. Tento slavný staroindický hrdinský epos převyprávěl jiný přední český indolog — Dušan Zbavitel. Kniha je v současnosti vyprodána.

Ramajana

K dispozici je však jiná převyprávěná verze od Č. Rádžagópálačárí — Rámájana. Přečtěte si příběh Rámy a jeho manželky Síty, života ve vyhnanství a to, jak si statečný Ráma s pomocí Hanumána zachránil z moci démona Rávany. Více na české Wikipedii

Ramajana

A proč si tyto knihy přečíst? Myslím si, že dnes vychází mnoho literatury zabývající se texty a filosofií Indie. Často mám pocit, že se jedná o dílka vytržená z kontextu, příliš podrobná nebo překládaná laiky bez porozumnění vlastnímu tématu. Právě proto bychom naše pátrání po indické filosofii a kultuře měli začít u zdroje nejpovolanějšího — u původních velkých eposů. Nevládneme-li znalostí sanskrtu, musíme se spokojit s verzí převyprávěnou.

Krišna a Ardžuna

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce