Skalní malby v Bhimbetce - galerie pravěkého umění

skalní malby Bhimbetka
Představte si jeskynní malby typu Altamita nebo Lascaux. Jen starší o pár tisíc let. Bez turistického zázemí, bez parkoviště plného autobusů a fronty všudypřítomných turistů.
Najdete tu stáda jelenů a slonů, buvoly a tygry kreslené červenou hlinkou po skalních stěnách. Budete zde skoro sami. Bez průvodce. V zeleni tropické džungle. V srdci Indie. To jsou skalní malby v indické Bhimbetce.

Malby staré 15 000 let

Bhimbetka je místo známé paleolitickými skalními malbami. Nachází se v střední Indii ve státě Madhjapradéš zhruba 45 km jihovýchodně od města Bhópál.

Tyto malby patří k nejstarším na světě. V roce 2003 byla Bhimbetka zapsána do světového seznamu kulturních památek UNESCO.

skalní malby Bhimbetka

Proč se vypravit do Bhimbetky

plusy

 • naprosto úžasné jeskynní malby v zeleni indické džungle
 • uvidíte originály a ne jen kopie jako třeba ve francouzské Lascaux
 • chybí tu davy turistů
 • pohybujete se zde samostatně bez průvodce
 • není tu turistické zázemí, restaurace, výběr ubytování
 • budete tu téměř sami

mínusy

za nedostatky můžete považovat i výše zmíněné plusy - zejména

 • není tu turistické zázemí, restaurace, výběr ubytování
 • budete tu téměř sami
 • chybí podrobnější vysvětlení, muzeum, zasazení do kontextu
 • do Indie je dál než do Francie

Tak si vyberte. Osobně si myslím, že za zastávku a malou odbočku z cesty Bhimbetka určitě stojí. Do Bhópálu je spojení vlakem naprosto bezproblémové a zbylých 45 km autobusem je jen jako by kamenem dohodil. V Indii obzvlášť.

Jeskyně a malby

V roce 1957 si indický archeolog Vakankar z projíždějícího vlaku všiml neobvyklých skalních vrcholů. Ze zeleně stromů vyčnívaly skály a byly vidět i otvory jeskyní.

skalní malby Bhimbetka

Kopce byly tehdy opuštěné a obýval je jen kmen Gondů. Ti sami považovali jeskyně za dílo čarodějnic a nepřikládali jim jiný význam. Ostatní Indy lokalita nezajímala, ale pan Vakankar si uvědomil podobnost místa s jinými známými lokalitami a považoval je za vhodné prozkoumání.

Vrátil se sem tedy o rok později se svými studenty a jejich očekávání byla naplněna více než dostatečně. Nalezli zde totiž nejen kamenné nářadí, pozůstatky paleolitických a neolitických sídlišť, ale také úžasné skalní stěny pokryté malbami zvířat, postav a loveckých scén.

Výsledky svého bádání prezentovali na mezinárodních konferencích a během sedmdesátých let pokračoval další výzkum. V roce 2003 pak byla celá lokalita zapsána na seznam UNESCO.

skalní malby Bhimbetka

Nespěchejte

Jeskyní a skalních přístřešku je tu více než 700. Volně dostupných jich je však jen asi patnáct. Všechny jsou propojeny kamenným chodníkem a dají se projít zhruba za hodinu a půl pomalé chůze.

Nespěchejte, užívejte si krásnou přírodu kousek od škaredého Bhópálu. Nahoře mezi skalami se můžete toulat celé dopoledne, prohlížet si kresby nebo si jen tak užívat zeleň, výhledy do okolí a džungli. Stojí opravdu za to.

skalní malby Bhimbetka

Bhimbetka je totiž součástí mnohem větší přírodní rezervace Ratapani. Pozorovat tu můžete lesy týkových a sálových stromů (Damarovník obrovský). Ze zvířat tu pak žijí tygři, panteři, několik druhů jelenů, antilop a velké množství druhů ptactva. Já měl během návštěvy štěstí na dva druhy opic, páva a jelena.

skalní malby Bhimbetka

Právě při pozorování zvířat a ptáků jsem ocenil odlehlost lokality a možnost být zde sám bez davů turistů a průvodců. Tato výhoda vynikne zejména ve srovnání s masovým turismem a komercí podobných evropských lokalit jako jsou například jeskynní kresby francouzského Lascaux nebo španělské Altamiry.

Trocha čísel a „nudné“ historie

V devadesátých letech proběhl detailní průzkum jeskyně zvané Auditorium. Archeologové zde nalezli deset miskovitých jamek s červeným pigmentem. Podle datování předpokládají jejich stáří až 300 000 let. Bhimbetka je tak považovaná za jedno z nejstarších a také nejdéle obydlených indických sídel.

Osídlení a výzdoba skalních stěn probíhala v několika fázích. Archeologové odhadují stáří většiny maleb na 1015 000 let. U některých se objevuje datování až 30 000 let.

skalní malby Bhimbetka

Jednotlivé fáze malby

prehistorické období
 1. Velká zvířata jako buvoli, sloni, velké kočkovité šelmy, hrubé obrysy kresby, lidé nejsou zobrazeni

 2. malé postavy zvířat a lidí, lovecké skupiny, tančící postavy, množství jelenů

 3. velká zvířata kreslená s vertikálními proužky, zobrazení lidských postav

 4. schematické postavy

 5. dekorativní styl malby, zvířata mají neobvykle velké rohy, jemná detailní kresba

přechodné období, nástup zemědělství
 1. schematická kresba, lidé zobrazení jen jako obdélníky s rovnými končetinami

historické období
 1. skupinové tance, jezdci na koních a na slonech, červená a bílá barva

 2. pochodující vojsko, zdobení koně , barevný lem maleb

 3. a jsme už téměř ve středověku — tmavě zelené kresby, úpadek malby, náboženské symboly

  skalní malby Bhimbetka

Co a jak a kudy sem

Bhimbetka leží bokem od hlavní silnice spojující Bhópál a Hošangabad. Bhópál je důležitým železničním uzlem a není problém se sem dopravit vlakem. Z autobusového nádraží jeďte busem směr Hošangabád a nechte vysadit na křižovatce u Bhimetky.

Ze zastávky vede nahoru malá silnička. Pokud nemáte vlastní dopravu, projděte se přibližně 2,5 kilometru pěšky. Zhruba v jedné třetině kopce zaplatíte vstupné (naštěstí sem ještě nedorazila indická móda přemrštěných cen vstupenek pro zahraniční turisty, místní platí 10 Rs a zahraniční návštěvníci jen 100 Rs).

Praktické rady

 • Přivezte si dostatek jídla i pití. Dole u hlavní silnice je jen extrémně předražený hotel a restaurace (3 000 Rs/osoba/noc) a nic jiného tu neseženete. Ani balenou vodu ani jídlo.
 • K prohlídce jeskyní si udělejte denní výlet z nedalekého Bhópálu nebo můžete pokračovat do blízkého Hošangabádu a pokračovat vlakem odtud.
 • Bez vlastní dopravy půjdete nahoru pěšky. Pěší výlet ale také stojí za to.
 • Přespat se dá u brány rezervace po domluvě s hlídačem. Tak jsem to udělal i já a ráno jsem se prošel krásnou krajinou nahoru ke skalám.
 • Kousek od odbočky k malbám je malý a klidný hinduistický chrám. Není ničím zvláštní, ale můžete tu posedět s místními a rozhlédnout se do krajiny a údolí okolní přírodní rezervace.
 • Byl jsem tu během období monzunu a vše bylo krásně zelené a svěží. Naopak v období sucha sálové stromy shazují listí a krajina působí více vyprahle.
Bhimbetka

Praktické informace

 • Přivezte si dostatek jídla i pití. Dole u hlavní silnice je jen extrémně předražený hotel a restaurace (3 000 Rs/osoba/noc) a nic jiného tu neseženete. Ani balenou vodu ani jídlo.
 • K prohlídce jeskyní si udělejte denní výlet z nedalekého Bhópálu nebo můžete pokračovat do blízkého Hošangabádu a pokračovat vlakem odtud.
Madhjapradesh

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce