Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi
Políčka tu rolníci obdělávají dřevěným pluhem taženým párem kravek. Stejně tak, jako to dělali jejich předchůdci před staletími. Jen okolní kulisy se změnily.
Původní pevnost a palácové město Mandu je stále ještě obehnáno čtyřiceti pěti kilometry hradeb, které protíná dvanáct bran. Ale místní paláce dávno zpustly a zejí prázdnotou.

Mandu

Náhorní plošina ve státě Madhjapradéš v Indii skrývá jednu z málo známých a navštěvovaných památek. I když leží nedaleko velké dopravní křižovatky a města Indore, zájezdů sem moc nejezdí.

Je pravdou, že takových pevností v Indii najdete mnoho – namátkou jmenujme třeba Gwalior, Diu nebo tu největší v Chittorgarhu. Možná právě proto si zaslouží naši pozornost. I přes svoji omezenou nabídku v oblasti ubytování a stravování.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Turistům je někdy Mandu představováno jako Hampi severu. Jihoindické Hampi se totiž stalo synonymem pro příjemné místo plné architektonických ruin prostoupené historií v kombinaci s běžným životem indických vesničanů.

Místní obyvatelé si však turistů příliš nevšímají. Sami využili volné plochy mezi bývalými paláci a tam, kde se dříve procházela dvorská honorace, jsou nyní chatrče vesničanů. Tam, kde muslimští vládcové stájili své slony, jsou nyní postaru obdělávaná políčka.

Jestliže jste již v Hampi byli a líbilo se vám prolnutí starých paláců s venkovským životem, Mandu nás s velkou pravděpodobností nadchne také.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Není na světě moc míst, kde byste mohli projíždět krajinou, ve které v nádherné symbióze najdete vedle sebe paláce, průplavy a umělá jezera, elegantní pavilony a staré lázně promíchané s domorodými vesničkami, hliněnými domky, políčky a porosty keřů a stromů ověšených stády opic a hejny zelených papoušků.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Za každým zákrutem cesty vás překvapí nový výhled na zelenou krajinu s roztroušenými staletými pavilony.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Nejlepším způsobem, jak si prohlédnout místní pamětihodnosti, je kolo, skútr nebo vlastní auto. Pěšky to nezkoušejte. Pevnost je rozsáhlá a jednotlivé skupiny památek jsou od sebe opravdu vzdálené.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Stávalo zde kdysi opevněné hlavní město hindské dynastie Paramárů. Ve čtrnáctém století, když většinu území Indie dobyli muslimští nájezdníci, zde vznikl muslimský sultanát. A když daleko na severu, v oblasti Delhi, byla původní dynastie Tughlaků vytlačena nově příchozími Mughaly, odešli příznivci původní dynastie sem do střední Indie a tak vznikl mimo jiné také Malwský sultanát.

Jeden z místních vládců, Hošang Šáh, tu ustanovil své sídelní město, rozšířil Mandu a dal mu také jméno Šadíabád – město radosti.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Místní paláce, hrobky, jezera a mešity jsou rozděleny do tří hlavních skupin. Z nich nejimpozantnější je Royal Enclave Group. Jedná se o soubor paláců, harémů a reprezentativních budov postavených na březích umělých jezer. Na hladinách dvou z nich se zrcadlí nejimpozantnější a nejzachovalejší stavba Lodní palác — bývalý harém.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Přímo v centru celé pevnosti a nejblíže vesnici leží mešita, považována za nejlepší příklad afghánské architektury v Indii. Také Hošang Šáhova hrobka stojí za pozornost. Byla první stavbou v Indii, na které bylo použito mramorové obložení. Primát si drží také v použití takzvaného džali – mramorové prolamované ozdobné stěny, kterou do hrobky prosvítá světlo. Svojí symetrií celá stavba zaujala později i architekty slavného Tádžmahálu, kteří sem byli vysláni pro inspiraci.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Zhruba čtyři kilometry odtud, na vrcholu prudkého šest set metrů vysokého srázu s výhledem do nížin, leží třetí skupina památek známá pod názvem Rewa Kund. Jeden z nejelegantnějších pavilonů v celém Mandu je spojen s tragicko-romantickým příběhem hindské zpěvačky Rupmati.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Krásná Rupmati a muslimský sultán Baz Bahadur jsou pro Indy tím, čím pro evropany Romeo a Julie.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Baz Bahadur byl posledním sultánem vládnoucím státu Malwa. Jednoho dne, při lovu, spatřil nádhernou hinduistickou dívku, která se koupala v řece Narmadě. Zpívala při tom tak úžasným a čistým hlasem, že se sultán, sám vyznavač umění a hudby, na místě zamiloval. Přesvědčil ji, aby s ním odešla žít do Mandu, hlavního města sultanátu.

Následující dny, měsíce a roky pak strávil v její společnosti. Unešený láskou a zpěvem prý zanedbával správu říše. Takže když na Malwu zaútočil v roce 1561 Akbarův generál Adham Khan, měl jen malou práci s porážkou malwské armády a dobytím samotné Malwy.

Baz Bahadur utekl z bitevního pole a zanechal město i svoji ženu svému osudu. Ta prokázala větší kuráž, než její milovaný. Zatímco mughalský generál čekal v předpokojích, aby ji odvedl do zajetí, Rumpati spáchala sebevraždu jedem.

  Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

O sto let později již bylo celé město opuštěno a v jeho rozvalinách přežívají jen místní vesničané. Parky a promenády byly změněny na políčka. Masový turismus sem zatím nepronikl. A i když sem z nedalekého Indore pravidelně míří pár indických turistů při okruhu Mahešvar — Omkarešvar – Mandu, je zde stále klid.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

V zahraničních průvodcích je Mandu zmíněno a vychváleno, stále ale patří mezi ty méně navštěvované památky. Využijte to, než bude pozdě.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Praktické informace

  • Pro každou skupinu památek se platí vstupné zvlášť. Přičemž je zde uplatněná klasická indická nespravedlnost – cena lístku pro Indy je 10 Rs, pro ostatní turisty 100 Rs.
  • Ubytovací možnosti jsou velmi malé. MPTDC (turistický úřad státu Madhjapradéš) tu provozuje velmi jednoduchou ubytovnu přímo v centru a jeden předražený resort.
  • Dále tu najdete chrámovou ubytovnu poblíž autobusové zastávky. Je asi o třetinu dražší než ta státní konkurence a poněkud čistější.
  • Hotel Roopmati je cílen spíše na bohatší turistické skupiny.
  • Resorty a hotely mají své dobré a dražší restaurace. Jednoduchá levná jídla a svačiny lze pořídit v okolí autobusové zastávky v centru.
  • Kolo je tu nejlepší dopravní prostředek. Dá se půjčit za pár rupií.

Pevnost Mandu: život mezi paláci a chatrčemi

Mandu Indie

Praktické informace

  • Ubytovací možnosti jsou velmi malé. MPTDC (turistický úřad státu Madhjapradéš) tu provozuje velmi jednoduchou ubytovnu přímo v centru a jeden předražený resort.
  • Dále tu najdete chrámovou ubytovnu poblíž autobusové zastávky. Je asi o třetinu dražší než ta státní konkurence a poněkud čistější.
  • Hotel Roopmati je cílen spíše na bohatší turistické skupiny.
Madhjapradesh

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce