Heat and Dust - Ruth Prawer Jhabvala

Heat and Dust - Ruth Prawer Jhabvala
Heat and Dust je příběh dvou žen, které od sebe dělí 50 let. Olívie žije se svým manželem - úředníkem britského Rádže v Indii během dvacátých let 20. století. Hledá své místo jak po boku manžela, tak ve společnosti jiných Britů svázaných konvencemi a ostře vyhraněných a distancujících se od místní domorodé společnosti.

Vypravěčem tohoto příběhu je Anne — Olivina praneteř. Anne přijíždí do Indie, fascinována drby a fámami, které kolují v rodině o její pratetě.  Olivie prožívá v Indii těžké chvíle. Je znuděna oficiálním životem manželky britského úředníka a striktními pravidly platnými pro všechny členy britského Rádže. Horko a prach, ústřední téma knihy, ovlivňuje její náhled na život a postupně, kousek po kousku ji mění.

V knize je nádherně popsáno dusné, prašné klima, horko, prach a únava, která na člověka z toho padá. Nekonečné čekání na období dešťů uprostřed indické pouště. Pocit, který zažívali Britové, když na jednu stranu Indii nenáviděli a na druhou stranu se na ní stali závislí. Čím déle v ní žili, tím více ji nenáviděli a zároveň milovali, byli jí ovlivňování a cítili neustálou potřebu se vracet. Obě ženy v rozestupu 50 let zažívají totéž.

Indie je ovlivnila i proti jejich vůli, změnila jejich vnímání světa a postupně odbourala předsudky, odstranila morální zásady. Olivie se zamiluje do místního navába (šlechtice), který nenávidí Brity a britskou nadvládu, avšak neodolá půvabné Olívii. Podobný příběh zažívá i její praneteř o několik desítek let později.

Ukázka z knihy:

Anne writes in her own diary: ’’Fortunately, during my first few months here, I kept a journal, so I have some record of my early impressions. If I were to try and recollect them now, I might not be able to do so. They are no longer the same because I myself am no longer the same. India always changes people, and I have been no exception.’’

Anne píše ve svém deníku: “Naštěstí jsem si psala během svých prvních měsíců deník. Takže mám záznam svých prvních dojmů. Pokud bych se teď pokoušela vzpomínat, už by to asi nebylo možné. Mé vzpomínky nejsou stejné jako byly, protože i já už nejsem stejná. Indie vždy mění lidi a já nejsem výjimkou. 

Doporučení

Tuto knihu si určitě kupte na cestu do Indie. Asi nemá cenu na pobyt v Ladakhu, ale troufám si říct, že pobyt v květnovém Rádžasthánu s ní pochopíte mnohem lépe. Kdo zažil, určitě ví, o čem píšu.

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce