Plasty, odpadky a Delhi

hory odpadků jsou běžným jevem na indických ulicích
Tak od minulého čtvrtka je Delhi bez plastů. O co jde? Podle statistik produkuje celkem 17 milionů obyvatel Delhi každoročně celkem 250 000 tun plastových odpadů. Kdekoliv jinde na světě by snad o nic nešlo. Ale v zemi, kde neexistuje povědomí o nakládání s odpadem natož jeho třídění, jde o opravdu vážný problém.

Hory odpadků

Běžného návštěvníka Indie okamžitě zaujme nepřítomnost odpadkových košů. Odhodit cokoliv na zem se tu považuje za normální. Vždyť večer přeci někdo přijde a zamete, odklidí, odveze. Ono to tak opravdu probíhá. Ale i přes to jsou ulice indických měst jedním obrovským svinčíkem.

hory odpadků jsou běžným jevem na indických ulicích

Jednotivá města se s tím snaží občas něco udělat. Například v Dharamsale se sbírají prázdné PET lahve. Dlužno podotknout, že to byla vždy spíše aktivita turistů, ne místních. A Dharamsala také není typickým indickým městem. Lépe na to šli v Lehu. Před několika lety zakázali v Ladakhu používání plastikových sáčků. A snaha byla úspěšná. I když zákaz nebyl plošný, výrazně omezil množství plastových odpadů a povlávající igeliťáky na okolních pláních.

hory odpadků jsou běžným jevem na indických ulicích

V Delhi šli ještě dál. S účinností od 22. listopadu se zakazuje výroba, import, držení a prodej jakýchkoliv plastových obalů na území hlavního města.
Zákaz platí nejen pro nákupní tašky, ale i pro jakékoliv plasty — například obaly časopisů a jiné tiskoviny a dokonce i pro vlastní odpadkové pytle.
Povoleny zůstaly pouze obaly pro potraviny jako je mléko, olej nebo plastové kelímky na čaj. Právě v jejich případě by snad rozšíření zákazu pomohlo nejvíc. Indové pijí čaj několikrát denně a použité kelímky pak končí na ulici.

Zákaz platí nejen pro firmy a obchody, ale i pro domácnosti! Jen nevím, jakým způsobem bude prováděno kontrolování “držení” plastů v domácnostech. Bude to jako s drogami? Povoleno “větší než malé množství… igelitových sáčků”?  

hory odpadků jsou běžným jevem na indických ulicích

Vedení města se prý soustředí v první fázi na kontrolu dodržování nařízení v obchodech, domácnosti přijdou na řadu později.

Z našeho evropského pohledu by nás mohlo ještě zaujmout, jak celé schvalovací řízení probíhalo. Celkem živě si dokáži představit tu bouřlivou a hlavně dlouhou veřejnou debatu, která by v našem českém prostředí probíhala. V Delhi celou vyhlášku projednali 11. srpna tohoto roku, zveřejnili 23. října a platit začala jen o měsíc později.

hory odpadků jsou běžným jevem na indických ulicích

Proti vyhlášce se ozvali výrobci plastů a vše napadli u soudu. Takže kdo ví, jak to nakonec dopadne.

hory odpadků jsou běžným jevem na indických ulicích

Dilli

Další informace k Indii najdete v podrobném průvodci

indický průvodce

Zobrazit průvodce