Náš Evropský den jazyků

Náš Evropský den jazyků
Cizího jazyka se nebojte a hlavně mluvte. Třeba právě při Evropském dni jazyků.

V Evropě se slaví už od roku 2001 vždy 26. září. Letos termín připadl na sobotu a proto mnoho institucí, škol a vzdělávacích agentur zorganizovalo své aktivity v předcházejícím týdnu. Přečtěte si, jak jsme se zapojili my s našimi žáky.

Náš Evropský den jazyků

Co je to Evropský den jazyků

Evropský den jazyků je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku. Při této příležitosti se pořádá celá řada akcí, ať už to jsou aktivity pro děti a s dětmi, televizní a rozhlasové programy, hodiny výuky jazyků či konference. Jak jsem tak procházel web s informacemi a přehledem akcí, všiml jsem si, že mnoho organizací pořádá programy zaměřené na své vlastní klienty či jako uzavřené události, ke kterým mají přístup jen žáci konkrétní školy.

Náš Evropský den jazyků

Ale jazyky jsou zejména o komunikaci a o poznávání jiných lidí a krajů. Právě proto jsem hledal aktivitu, nejlépe v někde v zahraničí, při které bychom se mohli pobavit s adekvátní věkovou skupinou školáků některé evropské země.

Jako ideální se nakonec ukázala spolupráce s jednou německou základní školou, která uspořádala celodenní videokonferenci pro účastníky z celé Evropy. Téma a podmínky slibovaly mnohem pestřejší zážitek a možnosti, než jinde plánované akce. Také rozdělení na anglickou a německou sekci mi připadalo výhodné.

Náš Evropský den jazyků

Zadání bylo jednoduché

For those of you who haven’t participated in this event last year we want to explain what you have to prepare in advance expressing your contribution to this language day:

  1. Every participating group has to prepare a slide show about their city (and country maybe). You can add pictures from your school, of course, or any kind of pictures which mirror the area you are living in. The students will perform this slide show in English (or German).
  2. Every participating group will read a short text you can choose in your local language or dialect. All participants will listen to a different European languages which shall express the cultural diversity of the European Union.
  3. Both presentations should not take more than 10 minutes time.

Náš Evropský den jazyků

A jak to dopadlo

Díky celkem rychlému způsobu online komunikace s organizátorem akce jsme si vybrali časový úsek, ve kterém jednotlivé týmy představovaly svá města a školy.

V anglické části videokonference naši žáci aktivně prezentovali a mluvili o Brně, v německé části jsme se pak stali jen pasivními posluchači.
Bohužel mnohým skupinám bylo velmi špatně rozumět. Ne že by mluvili tak špatně anglicky. Naopak. Jazyková úroveň byla velmi dobrá. Spíš je zlobila technika jako mikrofony a nekvalitní webkamery.

Náš Evropský den jazyků

Celkem se do konference mimo nás přímým vstupem zapojily školy z Německa, Itálie, Ruska, Bulharska, Švédska, Norska, Polska, Chorvatska a Islandu. Jako pozorující hosté a občasní komentátoři zde byli učitelé z Indie, Palestiny, Brazílie, Thaj-wanu či Malajsie.

Ne všichni byli samozřejmě přítomní celou dobu konference. V našem dopoledním bloku bylo přítomno minimálně pět škol naráz. A to považuji za úspěch. Z pracovních důvodů jsem nemohl sledovat vystoupení všech účinkujících, ale měl jsem při práci ztlumený zvuk a účastnil se aspoň pasivně dalších bloků prezentací.

Náš Evropský den jazyků

Co mě potěšilo

Naši žáci si připravili příspěvek pomocí Google Prezentací a dokázali jej sdílet tak, abychom mohli operativně vyřešit posunutí začátku našeho výstupu. Bez velké přípravy dokázali rozumně a bez výrazných chyb promluvit anglicky na dané téma. A to se počítá. Myslím, že příští rok do toho půjdeme zas.

Náš Evropský den jazyků