CLIL - Práce s daty - třídíme odpady

CLIL - Práce s daty - třídíme odpady
Je dobré vědět, jak se tvoří tabulky a grafy. Mnohem užitečnější však je tato data správně zpracovat a interpetovat.
Jedna názorná infografika je mnohdy přehlednější než složité tabulky. Naučíme se je tedy tyto infografiky vytvářet. Tématem práce jsou odpady a jejich třídění. Budeme pracovat s reálnými daty.

In this activity we will…

It is useful to know how to create charts and graphs. More useful, however is to interpret and process this data correctly. Let´s find out more about this activity.

One illustrative infographics tells us more than complex tables. We will learn how to create them.

Keywords

 • data data
 • infographics infografika
 • graph graf
 • diagram diagram
 • poster plakát
 • input vstup
 • output výstup
 • axis osa
 • appropriate příslušný
 • development rozvoj
 • waste ztráta
 • pollution znečištění

Useful phrases

 • data visualization vizualizace dat
 • information graphic grafické informace
 • online service online služba
 • appropriate chart type vhodný typ grafu
 • chart elements  prvky grafu

Input text 1

Každý obyvatel České republiky loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Z toho v barevných kontejnerech na tříděný odpad stejně jako předloni skončilo 43 kilogramů.

„Každý obyvatel České republiky v loňském roce vytřídil 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatního odděleně sbíraného odpadu.

Ačkoli je množství vytříděného komunálního odpadu vyšší než před deseti lety, v posledních letech stagnuje. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (http://www.czso.cz).

Komentář k práci (anglicky)

Activity 1

Dokážeš z textu zjistit, kterého roku se data týkají? Je to zde uvedeno jen nepřímo.

Can you find out which data relates to which year? It is mentioned here only indirectly.

Activity 2

 • Nastuduj vstupní text 1 a vypiš si důležitá data.
 • Vyjádři množství odpadu po jednotlivých položkách do přehledné tabulky.
 • Vyjádři grafem zastoupení jednotlivých druhů tříděného odpadu.
 • Study the first text and make a list of important data.
 • Express the amount of waste for each item in clear tab.
 • Use a graph to represent the different kinds of sorted waste.

Infographics

Information graphics or infographics are graphic visual representations of information, data or knowledge presenting information quickly and clearly.

Activity 3

Vyjádři data nebo motivační text pomocí plakátu nebo infografiky.
Express either the data or text using a poster or infographics.

https://www.canva.com, http://www.recitethis.com nebo http://www.pinwords.com jsou výborné online služby, které ti umožní pomocí pár kliků vytvořit působivý plakát.

These are great online services that help can you to create a nice poster with just a few clicks.

CLIL - Práce s daty - třídíme odpady

CLIL - Práce s daty - třídíme odpady

Activity 4

S infografikou ti pomohou tyto online služby:

Here are some recommended online services for infographics:

CLIL - Práce s daty - třídíme odpady

Input text 2

Následující tabulka vyjadřuje data týkající se životního prostředí — zdroj Český statistický úřad (http://www.czso.cz) v roce 2014.

The following table contains data about the environment. It comes from the Czech statistics office (2014).

CLIL - Práce s daty - třídíme odpady

Activity 5

Vypiš z výše uvedené tabulky data týkající se Měrných emisí základních znečišťujících látek. Zvol vhodný typ grafu a vyjádři vývoj zneštění za jednotlivé roky.

Choose the appropriate chart type to show the development of pollution for each years.

Activity 6

 1. Vyhledej na webu Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz) aktuální data týkající se životního prostředí.
 2. Podívej se na Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v České republice. Zdrojová data najdeš na adrese http://goo.gl/xbxBKY
 3. Vyjádři data pomocí grafu. Doplň náležité prvky grafu (název, legenda, popisy os, jednotky, …)

Use graph to present data. Fill in the appropriate chart elements (title, legend, axes labels, units, …)

Useful programs, resources and a few tips for you…

 • Nad daty odkazovanými v tomto pracovním listu se skutečně zamysli. Nekopíruj je bezmyšlenkovitě všechna. Vyber si, co je podstatné, důležité, reprezentativní, hodné zveřejnění.
 • Nezapomeň, že správný graf má obsahovat mnoho prvků, které jej dělají přehledným (název, legenda, jednotky, popisy os).
 • Infografika je dalším možným vyjádřením dat. Často je mnohem přehlednější než graf. Neboj se toho a vyber si některou z uvedených online služeb na tvorbu infografik.
 • Pokud tě infografiky zaujaly, více k tématu najdeš třeba na http://goo.gl/pD5Xc